Hiển thị tất cả 3 kết quả

MED- 3000 B. Well – Nhiệt kế hồng ngoại

720.000 
 • Có đèn định hướng cho vị trí đo chính xác.
 • Đo không cần tiếp xúc nhiệt độ trán và đo nhiệt độ vật thể, phòng ở và thức ăn (sữa).
 • Đo nhanh trong 1 giây.
 • Lưu 25 kết quả đo. Có đèn nền dễ dàng sử dụng vào ban đêm.
 • Có cảnh báo sốt. Màu nền màn hình thay đổi theo mức độ nhiệt độ đo được.

WF-1000 B.Well – Nhiệt kế hồng ngoại

690.000 
 • Đo nhiệt độ cơ thể tại tai và trán
 • đo nhanh trong 1 giây
 • Đo nhiệt độ cơ thể, phòng ở và thức ăn ( sữa)

WF-5000 B.Well – Nhiệt kế hồng ngoại

1.050.000 
 • Cảm biến khoảng cách, độ chính xác cao.
 • Đo không cần tiếp xúc nhiệt độ trán và đo nhiệt độ vật thể, phòng ở và thức ăn (sữa)
 • Đo nhanh trong 1 giây.
 • Lưu 10 kết quả đo
 • Có đèn nền dễ dàng sử dụng vào ban đêm.
 • Cảnh cáo sốt.